Projekty Unijne

„Dywersyfikacja działalności firmy oraz uzyskanie światowej innowacyjności procesowej i produktowej dzięki wdrożeniu do

produkcji nieznanego i niestosowanego systemu Trucksafe.”

Projekt zakłada wdrożenie do seryjnej produkcji sytemu Trucksafe umożliwiającego wczesne ostrzeganie kierowców

samochodów ciężarowych przed awariami układów hamulcowych. Inwestycja umożliwi wprowadzenie do sprzedaży nowego

innowacyjnego w skali światowej produktu oraz rozszerzenie prowadzonej przez spółkę działalności o nowy kierunek

produkcyjny jakim będzie wytwarzanie systemu Trucksafe. Zastosowane w produkcie

końcowym rozwiązania technologiczne obejmujące pracę układu jezdnego i hamulcowego nie są dotychczas znane ani

stosowane w systemach bezpieczeństwa samochodów. Dodatkowo zakres uzyskiwanych danych oraz sposób ich pozyskania w

systemie Trucsafe stanowi o światowej unikalności projektu.

Wartość projektu : 596 181,00

Wartość dotacji : 220 915,00

tekst alternatywny