8% VAT przy budowie domu jednorodzinnego.

Powierzając nam wykonanie kompleksowej usługi betonowania, obejmującej wyprodukowanie betonu, jego transport oraz przepompowanie, w ramach realizowanej budowy, przebudowy, jak również remontu domu, zaliczanego do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, zapłacicie Państwo cenę z 8% VAT-em.

Umowa na 8% VAT

Zgodnie z dyspozycją art. 41 ust. 12 ustawy o VAT usługi, których przedmiotem jest dostawa, budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja albo przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, podlegają opodatkowaniu 8% stawką VAT.

WYKLUCZENIA:
-budynki mieszkalne jednorodzinne o powierzchni większej niż 300 m2;
-lokale mieszkalne, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

Źródło